THERMOFLOC

Ugradnja savremenih materijala

THERMOFLOC-proizvođač:

Peter Seppele Gesellschaft m.b.H.
Bahnhofstrasse 79
9710 Feistritz/Drau
Austrija

IZOLACIJA ZA UDUVAVANJE
Efikasna, ekonomična, sa raznovrsnim primenama

Kontinuirani novi zahtevi i strožija zakonska regulativa izgradnje objekata stvaraju potrebu za poboljšanjem energetskih karakteristika plafonskih i zidnih konstrukcija. THERMOFLOC izolacija za uduvavanje pruža brza, ekonomična i brojna raznovrsna rešenja. Izolacija za uduvavanje izrađena od celuloznih vlakana poseduje tehničke karakteristike koje omogućavaju efikasnu izolaciju, uz maksimalno uvažavanje ekoloških aspekta, odnosno zaštite životene sredine. Izolaciju za uduvavanje postavljaju izolateri pomoću specijalne THERMOBLOW mašine

Optimalna za svako doba godine

Izolacija za uduvavanje se transportuje strujom vazduha u izolacioni prostor, i ujedno se, u skladu sa tehničkim smernicama, sabija na određenu gustinu. Ova izolacija popunjava i dospeva do svih nepristupačnih mesta samog izolacionog prostora, stvarajući tako besprekoran, neprekidan (bez hladnih mostova) i difuziono otvoren izolacioni sloj. Pukotine, šupljine i uglovi su na ovaj način pouzdano napunjeni izolacijom. Rezultat: prijatna životna sredina tokom cele godine. Ovakav ekološki izolacioni materijal (dobijen od dnevnih novina, odnosno drveta) značajno smanjuje energetske troškove za grejanje tokom zime i hlađenje tokom leta.

Raznovrsne primene izolacije za uduvavanje

Sa prirodnim THERMOFLOC vlaknima, građevinski projekti se kontinuirano odvijaju u više od 21 evropske zemlje, a broj građevinskih firmi i pojedninaca koji su se uverili u prednosti THERMOFLOC izolacionih sistema svakodnevno raste. Ukoliko je potrebno, svaki građevinski element može da se napuni celuloznom izolacijom. Za razliku od drugih izoacionih materijla, kod celulozne izolacije je samo redosled operacija okrenut – prvo se kreira zatvoreni izolacioni prostor, pa se nakon toga vrši ubacivanje same izolacije u izolacioni prostor. Ukoliko želite da saznate više o toplotnoj izolaciji THERMOFLOC, rado ćemo Vam pružiti sve dodatne informacije.

THERMOFLOC izolacija za uduvavanje – sve prednosti na jednom mestu

  • brzo, ekonomično, efikasno
  • smanjuje troškove potrošene energije
  • izolacioni sloj bez pukotina i difuziono otvoren
  • Zatvaranje pukotina, uglova, šupljina
  • prijatna životna mikroklima tokom cele godine
  • moguća upotreba kod svakog građevinskog (konstrukcionog) elementa